Werkwijze

1. Aanmelden

Om hulp te krijgen bij Saaam Zorg, moet je eerst bij ons worden aangemeld Meestal regelt een arts of hulpverlener dat. Je kunt bijvoorbeeld zelf bij je huisarts of het wijkteam aangeven dat je hulp wilt van Saaam Zorg. Zij regelen dan een verwijzing. Ook je ouders kunnen je aanmelden als ze een verwijsbrief hebben, of een beschikking van de gemeente. Wij kijken dan of Saaam Zorg de beste plek is voor jou. Of dat er misschien andere mensen zijn die jou nog veel beter kunnen helpen.

2. Wachten

Is Saaam Zorg inderdaad de juiste plek voor jou? Dan plannen we een eerste afspraak in. Het kan zijn dat je moet wachten voordat je naar je eerste afspraak kan. Dat is natuurlijk vervelend. Gelukkig kun je in die tussentijd meestal alvast iets doen. Samen maken met jou een plan om de wachttijd zo goed mogelijk door te komen.

3. Kennismaken

Tijdens het eerste gesprek bespreken we waar jij mee zit. Vaak gaan je ouders of opvoeders mee, maar dat hoeft niet altijd. Voor het eerste gesprek vullen jij en je ouders een aantal vragenlijsten in. Die helpen ons om meer zicht te krijgen op jouw situatie en dingen waar je mee zit. Met elkaar bekijken we wat jij nodig hebt. En hoe we je het beste kunnen helpen. Soms is daar eerst een uitgebreid onderzoek voor nodig. Is het duidelijk wat er precies aan de hand is? Dan maken we samen een plan hoe we de problemen gaan aanpakken. En wat jij wilt bereiken.

4. Hulp bij Saaam Zorg gaat van start

Hulp ziet er voor iedereen weer anders uit. Je bespreekt met je hulpverlener wat er goed gaat en waar je hulp bij kunt gebruiken. Jouw hulpverlener geeft je tips en adviezen en helpt je bij dingen die moeilijk voor je zijn. Jullie bedenken samen wat je zelf anders kunt doen. Je krijgt alleen hulp, of samen met je ouders. Maar je kunt ook hulp krijgen in een groep met andere kinderen en jongeren. Soms is de hulp bij ons op locatie, bij jou thuis, of op een andere plek. Of online. Net wat jij fijn vindt en wat het beste voor jou werkt.

5. Evalueren

We bespreken regelmatig met jou en je ouders hoe het gaat. Voel je je goed geholpen? Aan het eind van je behandeling of begeleiding is er een evaluatiegesprek. We bespreken dan met elkaar of het beter met je gaat. En kijken of er misschien nog andere hulp nodig is.