Crisisopvang

Soms is het in een crisissituatie een tijdje niet mogelijk om te blijven wonen waar je nu woont. Saaam Zorg heeft huisvesting waar je voor een aantal weken kan verblijven.

Er wordt in die tijd met jou en je ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar mogelijkheden om toch weer terug naar je thuisplek te kunnen. Het kan zijn dat er te veel dingen aan de hand zijn of dat het langere tijd te onveilig is. Dan gaan we met jou kijken naar een passende oplossing.

Kennismaken

Meiden seksespecifieke problematiek

Saaam Zorg vangt meiden op voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is. Wij bieden een veilige, rustige en warme woonomgeving met 24-uurs begeleiding.

Doelgroep

Bij Saaam Zorg wonen meiden van 14-18 jaar, met problematiek op verschillende levensgebieden in combinatie met gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast hebben deze meiden vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Er kan sprake zijn van verwaarlozing, misbruikrelaties, huiselijk geweld en uitbuiting. Vaak gaat het om meiden voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is.

Aanpak

Een krachtgerichte aanpak, waar we het gezin en het netwerk zoveel mogelijk bij betrekken. Er is sprake van zowel individuele als ambulante (contextuele) gezinsbegeleiding, in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. Als meiden bij ons wonen dan vormen de medebewoners ook een sociaal netwerk voor de meiden en leggen wij middels samenwerkingen met partners in de wijk ook een basis waarbij de meiden zich kunnen aansluiten en ook een onderdeel van hun woonplek/wijk worden middel het deelnemen van activiteiten met andere buurtbewoners.

In de aanpak werkt Saaam Zorg met ervaringsdeskundige die op bepaalde themasessies of trainingsprogramma’s aansluiten om hun ervaringen en inzichten te delen met de meiden. Het inzetten van peer educators onder begeleiding van de professionele begeleiders heeft een meerwaarde door de meiden op een andere manier te informeren, bereiken en positief te triggeren.

In de aanpak wordt daar waar nodig ook rekening gehouden met de culturele en/of religieuze achtergrond van ouders en/of de meiden.

Programma onderdelen

  • Individuele begeleiding: er wordt een plan van aanpak op maat gemaakt samen met het meisje en het gezin.
  • Er wordt een veiligheidsplan gemaakt waarin het netwerk een belangrijke rol speelt.
  • Rol van (culturele)achtergrond: er is veel oog voor de culturele achtergrond waar iemand vandaan komt.
  • Een jaarlijks trainingsprogramma, middels de Mercy Methode, met onderdelen als weerbaarheid, zelfbeeld, seksualiteit, social media, omgaan met emoties en gevoelens, veilige relaties aangaan etc.
  • Systeemgesprekken met het gezin en het netwerk.
  • Vanuit intrinsieke motivatie van de meiden een koppeling maken met positieve “ankerpunten” die hen verder kunnen stimuleren en motiveren. Deze koppeling wordt gemaakt op basis van onderwerpen die de meiden aanspreken.