Echte zorg, doe je samen.

De begeleiding van de meiden die in een kwetsbare omgeving opgroeien vergt een aanpak die aansluit op de problematiek van meiden, hun belevingswereld, meiden specifieke thematiek en de thuissituatie. Ieder meisje is uniek en elke situatie is anders. Veel meiden met een migratieachtergrond groeien binnen verschillende leefwerelden op namelijk de belevingswereld van thuis ( o.a cultuur/religie), straat, school en van social media.

Om meiden te helpen en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en hulpvragen betekent dan ook dat je met de meiden maar ook met de gezinsstructuur aan de slag moet gaan. De kunst hierbij is om te luisteren naar de meiden maar ook naar de ouders om scherp te krijgen wat er speelt en op welke manier met elkaar samengewerkt kan worden om stappen vooruit te maken.

Neem contact op

Wat doen wij nog meer?

Het werken aan bewustwording, vergroten van vertrouwen en eigenwaarde en ombuigen van negatief gedrag in positief gedrag zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Door aan te sluiten op de intrinsieke motivatie van de meiden en te werken vanuit oprechte betrokkenheid kunnen stappen gezet worden. Het versterken van de weerbaarheid van meiden is hierbij van belang.

Veel meiden die in een kwetsbare omgeving opgroeien en daardoor kwetsbaar zijn hebben in veel gevallen een netwerk die voor hen veilig, herkenbaar is en waar zij ook veel loyaliteit aan verbinden. Door juist ook andere personen, die een positieve impuls op hen hebben, aan te laten sluiten bij hun netwerk en hun persoonlijke wereld kan ook gewerkt worden aan het vergroten en verbreden van hun netwerk.

In onze aanpak en werkwijze wordt ook veel aandacht besteed aan meiden specifieke thematiek zoals seksualiteit, sociaal media, omgaan met gevoelens/emoties en de positie van meiden/vrouwen in onze samenleving. De wijze waarop dit aangeboden wordt aan de meiden moet voor hen herkenbaar en aansprekend zijn. Het inzetten van ervaringsdeskundige waar de meiden zich aan kunnen spiegelen is hierbij een belangrijk instrument.

De zorg die wij bieden

Ambulante begeleiding

Werk samen met een begeleider, gewoon bij jou thuis!

Wonen

Saaam Zorg biedt een divers woonaanbod aan waar veiligheid en structuur wordt geboden voor meiden die niet meer thuis kunnen wonen.

Crisisopvang

In tijden van crisis staan wij voor je klaar. Wij bieden begeleid wonen in tijden van onveiligheid en problematiek.

Ambulante begeleiding

Werk samen met een begeleider, gewoon bij jou thuis!

Wonen

Saaam Zorg biedt een divers woonaanbod aan waar veiligheid en structuur wordt geboden voor meiden die niet meer thuis kunnen wonen.

Crisisopvang

In tijden van crisis staan wij voor je klaar. Wij bieden begeleid wonen in tijden van onveiligheid en problematiek.