Meiden de zorg en ruimte geven om te groeien

Saaam Zorg ondersteunt en begeleidt meiden en jonge vrouwen die nog thuis wonen of meiden die in een van onze woonvoorzieningen wonen omdat het thuis niet meer gaat.

Het gaat vaak om meiden en jonge vrouwen (14+ jaar) met problematiek op verschillende levensgebieden in combinatie met gedrags- en persoonlijkheids-problematiek. Vaak gaat het om meiden voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is.

Aamelden

Meiden seksespecifieke problematiek

Waar de jeugdzorg binnen onze maatschappij voornamelijk is ingericht voor jongens, heeft Saaam Zorg haar hulp speciaal ingericht voor meiden en jonge vrouwen. Want meiden hebben vaak andere soort hulp en ondersteuning nodig dan jongens. Doordat we ons enkel richten op meiden, is ook onze werkwijze daardoor helemaal ingericht op de dames. Door daad bij woord te voegen, nooit op te geven en een ware connectie te leggen met onze cliënten weten wij ware successen te boeken.

Bij Saaam Zorg wonen meiden in de leeftijd vanaf 14 jaar met problematiek op verschillende levensgebieden in combinatie met gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast hebben deze meiden vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld verwaarlozing, misbruikrelaties, huiselijk geweld en uitbuiting. Vaak gaat het om meiden voor wie de stap naar volledige zelfstandigheid nog te groot is.

Als Saaam Zorg hebben wij de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd als het gaat om het begeleiden van meiden en het gezinssysteem met een migratieachtergrond. In sommige gevallen spelen cultuur, religie en taal een rol bij de problematiek van de meiden. Ouders kunnen andere verwachtingen hebben als het gaat om hun eigen leefwereld en de leefwereld van hun dochters.

Bij Saaam Zorg krijgen de meiden en hun gezinnen persoonlijke begeleiding op maat. Wij gaan met de jonge vrouwen en hun families in gesprek en stellen samen haalbare doelen. Want echte zorg, dat doe je samen.

Onze visie

Elke jonge vrouw kan haar potentie verwezenlijken.

Wij geloven dat elke jonge vrouw haar potentie kan verwezenlijken. Misschien mis je het zelfvertrouwen of de tools om het leven te bouwen dat je wil. Misschien speelt je thuissituatie of omgeving een rol, waardoor je wordt tegengehouden.

Wij kunnen en willen je bij al deze gebieden adviseren, ondersteunen en begeleiden. Wij geloven namelijk dat er in elke jonge vrouw potentie zit. Samen zetten we stappen vooruit.

Over ons

Onze missie

Het verschil maken in de levens van jonge vrouwen en hun gezinnen

Wij geloven dat elke jonge vrouw haar potentie kan verwezenlijken. Misschien mis je het zelfvertrouwen of de tools om het leven te bouwen dat je wil. Misschien speelt je thuissituatie of omgeving een rol, waardoor je wordt tegengehouden.

Wij kunnen en willen je bij al deze gebieden adviseren, ondersteunen en begeleidingen. Wij geloven namelijk dat er in elke jonge vrouw potentie zit. Samen zetten we stappen vooruit.

Over ons

De zorg die wij bieden

Ambulante begeleiding

Werk samen met een begeleider, gewoon bij jou thuis!

Wonen

Saaam Zorg biedt een divers woonaanbod aan waar veiligheid en structuur wordt geboden voor meiden die niet meer thuis kunnen wonen.

Crisisopvang

In tijden van crisis staan wij voor je klaar. Wij bieden begeleid wonen in tijden van onveiligheid en problematiek.

Ambulante begeleiding

Werk samen met een begeleider, gewoon bij jou thuis!

Wonen

Saaam Zorg biedt een divers woonaanbod aan waar veiligheid en structuur wordt geboden voor meiden die niet meer thuis kunnen wonen.

Crisisopvang

In tijden van crisis staan wij voor je klaar. Wij bieden begeleid wonen in tijden van onveiligheid en problematiek.

Contextgerichte aanpak

Een krachtgerichte aanpak, waar we het gezin en het netwerk zoveel mogelijk bij betrekken. Er is sprake van zowel individuele als ambulante (contextuele) gezinsbegeleiding, in combinatie met groepsgerichte trainingsprogramma’s. Als meiden bij ons wonen dan vormen de medebewoners ook een sociaal netwerk voor de meiden en leggen wij middels samenwerkingen met partners in de wijk ook een basis waarbij de meiden zich kunnen aansluiten en ook een onderdeel van hun woonplek/wijk worden middel het deelnemen van activiteiten met andere buurtbewoners.

In de aanpak werkt Saaam Zorg met ervaringsdeskundige die op bepaalde themasessies of trainingsprogramma’s aansluiten om hun ervaringen en inzichten te delen met de meiden. In de aanpak wordt daar waar nodig ook rekening gehouden met de culturele en/of religieuze achtergrond van ouders en/of de meiden.